Rapporten en downloads

Op deze pagina vind je onze jaarverslagen en jaarrekeningen, ons beleidsplan, onze jaarplannen en onze statuten.

London Goes Ape Blog | Rowena Goes Ape (2)

Jaarverslagen

Go Ape Foundation is op 28 maart 2022 opgericht. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2023. Spoedig daarna volgt het jaarverslag over die periode dat je hier kunt inzien en downloaden.

Jaarrekeningen

Go Ape Foundation is op 28 maart 2022 opgericht. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2023. Spoedig daarna volgt de jaarrekening over die periode die je hier kunt inzien en downloaden.

Beleidsplan

Je kunt hier het beleidsplan 2022 -2025 inzien en downloaden.

Jaarplannen

Hier kun je ons jaarplan van onze eerste boekjaar (tot eind 2023) inzien en downloaden.

Statuten

Hier vind je onze statuten.